Για ανθρώπους

Για επιχειρήσεις 

Υπηρεσίες Ιδιωτικού ΚΕΠ

1) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ)

2) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΦΚΑ)

3)ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)

4)ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ /ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

5)ΣΚΑΦΗ

6)ΑΚΙΝΗΤΑ

7)ΟΑΕΔ

8)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

9)ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

10)ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

11)ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για Επιχειρήσεις

1)ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2)ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ