Υπηρεσιες Ιδιωτικου ΚΕΠ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6942262930.

1) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ)

Έκδοση ΑΦΜ.

Αίτηση Έκδοσης Κλειδάριθμου στο ΤaxisNet.

Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου.

Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9 Φυσικών Προσώπων.

Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9.

Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας.

Ρύθμιση Οφειλών Εφορίας/ Ασφαλιστικών Ταμείων.

Δήλωση Ακατάσχετου Λογαριασμού.

2) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΦΚΑ)

Ρύθμιση Οφειλών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΚΕΑΟ).

Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Έκδοση Βεβαίωσης Ενσήμων για Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφή στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ.

Εύρεση ΑΜΚΑ.

Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων.

Αίτηση Πληρωμής Εξόδων Κηδείας.

3)ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)

Επίδομα Τέκνων Α21.

Επίδομα Ενοικίου.

Επίδομα Θέρμανσης.

Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Επίδομα Φοιτητικής Στέγασης.

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ.

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΕΥΔΑΠ. 

4)ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ /ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας.

Βεβαίωση μη Οφειλής Τελών Κυκλοφόρίας.

Δήλωση Ακινησίας Οχήματος.

Άρση Ακινησίας Οχήματος.

Έκδοση Αντίγραφου Αδείας λόγω Κλοπής/ Απώλειας.

Έκδοση Αντίγραφου Αδείας λόγω φθοράς.

Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης με νέου τύπου.

Προσωρινή Άδεια Οδήγησης.

5)ΣΚΑΦΗ

Εγγραφή Σκαφών στο e- Μητρώο Πλοίων.

Υπολογισμός Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (eTEPAI).

Μεταβιβάσεις Σκαφών/Βαρκών.

6)ΑΚΙΝΗΤΑ

Έκδοση Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) Βραχυχρόνιας Διαμονής (τύπου Airbnb).

Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Μισθωτήρια Συμβόλαια (Σύνταξη/Αποδοχή/Λύση Μισθωτηρίου).

Έκδοση Ειδοποιητηρίων ΕΝ.Φ.Ι.Α.

7)ΟΑΕΔ

Έγγραφή σε Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Έκδοση Κάρτας Ανεργίας.

Αιτήσεις για Επιδόματα Τακτικής/Έκτακτης Ανεργίας/ Εποχικό Επίδομα.

Αιτήσεις για Ένταξη σε Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ.

Αιτήσεις για συμμετοχή σε προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ.

Αιτήσεις για Εγγραφή σε Βρεφονηπιακό Σταθμό του ΟΑΕΔ.

8)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

Έκδοση Αντίγραφου Ποινικού Μητρώου.

Έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς.

Πιστοποιητικό περί μη Δημοσίευσης Διαθήκης.

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

9)ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

Μεταφορικό Ισοδύναμο Νησιωτών

Μεταφορικό Ισοδύναμο Νησιωτών για τα Καύσιμα

Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων.

10)ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Αιτήσεις για Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Αιτήσεις για ένταξη στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ».

Αιτήσεις για ένταξη σε Προγράμματα ΕΣΠΑ.

11)ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έκδοση Ηλεκτρονικού Παράβολου.

Σύνταξη & Υποβολή Δηλώσεων «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

Εγγραφή Καταναλωτών για την παρακολούθηση των Λογαριασμών ΔΕΗ/ΟΤΕ/ΕΥΔΑΠ κ.λ.π ηλεκτρονικά.

Καθοδήγηση για την Έκδοση Ψηφιακής Εξουσιοδότησης/Υπεύθυνης Δήλωσης.

Καθοδήγηση για την Πληρωμή Υποχρεώσεων μέσω e-banking.

Αποζημίωση για Αγορά Γυαλιών Οράσεως.

Εγγραφή σε Οικογενειακό Γιατρό.

Άυλη Συνταγογράφηση

Σε περίπτωση που η υπόθεσή σας δεν αναφέρεται σε κάποια από αυτές, επικοινωνήστε μαζί μας αναφέροντας μας την εργασία που σας έχει προκύψει.