ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

⇒ Τήρηση Βιβλίων Β΄Κατηγορίας.

⇒ Συστάσεις/Ενάρξεις/Μεταβολών/Διακοπές Ατομικών Επιχειρήσεων – Εταιρειών.

⇒ Τήρηση Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων.

⇒ Μηνιαία Παρακολούθηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΦΠΑ/Κερδοφορία).

⇒Ρυθμίσεις Οφειλών (Δ.Ο.Υ/ΕΦΚΑ).